Skip to content

Reply To: MIK ja SIL-sotku

Malmin Ilmailukerho ry Forums Keskustelu MIK ja SIL-sotku Reply To: MIK ja SIL-sotku

#10372
Miika Asunta
Participant

MIK:in hallituksen tämän vuoden ensimmäinen kokous pidetään 8.1. jolloin valitaan mm. kerhon edustaja SIL:in ylimääräiseen liittokokoukseen ja päätetään kerhon linjasta kokouksessa.

* * *

Kerhon säännöt: Keskusjärjestön jäsenyys

Yhdistys liittyy Suomen Ilmailuliiton Finlands Flygförbund ry:n jäseneksi ja noudattaa soveltuvin kohdin liiton sääntöjä kuin myös niitä määräyksiä, joita liitto on jäsenillen antanut ja antaa.

* * *

Ilmailuliitossa ei kuitenkaan ole yhteisöjäseniä, vaan pelkästään henkilöjäseniä, joiden liittokokousedustus toteutuu välillisesti ensisijaisen kerhon jäsenyyden kautta. Tämä lienee normaali käytäntö kaikissa urheilujärjestöissä, ja on aikanaan kopioitu Ilmailuliiton sääntöihin.

Ilmailuliiton jäsenyyteen on jo aiemmin otettu se kanta, että kukin MIK:in jäsen voi omalta kohdaltaan päättää kuuluuko Suomen ilmailuliittoon tai ei – kerhon SIL:iin kuuluvien jäsenten, jotka ovat merkinneet MIK:in ensisijaiseksi kerhokseen, lukumäärä ratkaisee kerhon äänimäärän SIL:in liittokokouksessa.

On jo pidemmän aikaa ollut selvää, että Malmin ilmailukerho ry:lle ei ole SIL-jäsenyydestä merkittävää hyötyä; liiton tarjoamat ilmaiset palvelut – jäsenmaksujen perintä ja jäsenrekisterin hallinnointi – voidaan aivan hyvin hoitaa itsenäisesti.

Jäsenen kannalta alennus Hki-Vantaan pysäköinnistä ja ilmailulehti eivät ole merkittävää lisäarvoa. Jäsenyyteen liittyvän vakuutusturvan kattavuutta yleisilmailussa ei ole onneksi tarvinnut selvittää. Olen ollut käsityksessä että sillä on lähinnä lennokkiharrastajan kannalta merkitystä, jos lennokki aiheuttaa vahinkoja kolmannelle osapuolelle.

Suomen ilmailuliitto on urheilun keskusjärjestö (vrt. hiihtoliitto, palloliitto), jonka keskeiset intressit ovat kilpailutoiminnassa. Kerhossamme ei harrasteta mitään kilpailulajeja, meille soveltuvia voisivat olla taitolento ja tarkkuuslentäminen.

Ilmailuliiton tukisäätiöltä olemme saaneet huomattavia apurahoja simulaattorin rakentamiseen.

Oma näkemykseni on että voisimme luopua Suomen ilmailuliiton jäsenyydestä, ja että Keskusjärjestön jäsenyyttä koskeva kohta pitäisi poistaa säännöistä kokonaan. Prosessi on kuitenkin hidas, ja eropäätös tulisi voimaan vasta sen jälkeen kun uudet säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa. Käytännössä tämä voisi toteutua ehkä vuoden 2017 alusta.

* * *

Pelkästään meidän kerhon äänillä ei saada SIL:in liittokokouksissa mitään päätöksiä läpi, mutta voimme yrittää vaikuttaa siihen että sotkut saadaan selvitettyä, sikäli kuin SIL:in hallituksella on tässä toimintamahdollisuuksia ylipäätään.

Miika

Aihe: .