Skip to content

Reply To: MIten ilmoittaa julkisesti varauksen peruuntimen?

Malmin Ilmailukerho ry Forums Keskustelu MIten ilmoittaa julkisesti varauksen peruuntimen? Reply To: MIten ilmoittaa julkisesti varauksen peruuntimen?

#10391

Kun kommenttia varausjärjestelmän kehittämisestä puudetään, niin täytyy aluksi tunnustaa, että en ole MIK:n järjestelmää vielä käyttänyt, mutta vuosien varrella erinäisten niukkojen resurssien varausjärjestelmiä käyttänyt ja sellaisten suunnitteluun osallistunut.

Voidaan ajatella, että olisi kaksi erilaisten periaatetta; Yksinkertaisin, jossa jokainen varmaa mitä katsoo tarvitsevansa ja ensimmäinen varaa mitä tahansa vapaita aikoja halunsa mukaan, ilman mitään suurempaa koordinaatiota. Jos koneita on riittävästi, eikä olla kovin huolestuneita siitä, että tyhjiä tunteja jää tai hitaammat eivät koskaan pääse suositummilla koneilla lentämään, niin tämä on varmasti riittävä ja yksinertaisuudessaan toimia.

Edellä on todettu, että varaustilanteiden muuttuminen, esimeerkiksi peruutusen ja koneiden huolto- yms. seisokkien vuoksi voi aiheuttaa hankaluuksia. Tätä järjestelmää voidaan tietenkin tehostaa siten, että lisätään varaajien kommunikointia, mikä sinänsä on hyvä asia, mutta valitettavasti ei mitenkään itsestään selvää.

Toinen periaate, joka lähtee siitä, että koneiden lentoaikaa pyritään maksimoimaan ja seisonta-aikaa minimoimaan, mikä ei tietenkään voi tapahtua, elleivät lentäjät hieman jousta suunnitelmistaan. Olen varma, että tällaista joustoa voisi olla paljonkin,l jos sen toteuttaminen tehdään riittävän helpokksi. Jotta periaate ja järjestelmän etu kävisi mahdollisimman selväksi, lähden aluksi siitä, että asiaan sekaantuu myös ihminen, kutsutaan häntä vaikka dispatcheriksi, joka hieman sovittelee vuoroja. Dispatcheri voidaan varsin pitkälle korvat sopivalla ohjelmalla, luulsin sellaisia jo olevan olemassa, joskaan en ole vielä sellaista etsinyt.

Lähden siitä, että hyvin monella lentoaan suunnittelevalla on esimerkiksi tällainen tilanne: Olisi mukava lentää parin tunnin lento ensi sunnuntaina, mutta ei ole suurtra väliä siitä onko lento välilä 10-16 tai 18-20 tai jollain muulla välillä.

Tämän seikan huomioinen edellyttäisi, että ilmoitatisin, että haluan lentää (yhteen mittaan) 2 tuntia, mutta se voi tapahtua sunnuntaina välillä . Ilmoittaisin silloin haluan lentää 2 tuntia joko v älillä 10-16 tai 18-20. Tämä pitää ilmoittaa “mahdollisimman hyvissä ajoin” Kun tällaisia ilmoituksia saapuu, niin dispatcheri sovittaa lennot sitten siten, että halutut lentotunnit sijoitetaan mahdollisiin lentoaikoihin niin tehokkaasti kuin mahdollista. Tällä vältetään esimerkiksi sellaiset tilanteet, että olisin varannut sen sunnuntaina lennon vaikkapa välille 11-13, jolloin joku jolle olisi sopinut vain aika 10-12 ei voi sellaista varata. Hän voisi tietenkin soittaa minulle ja kysyä, voinko lentää tuntia myöhemmin, mutta yleensä kun lentäjä havaitsee ajan olevan varattuna, niin hän tyytyy siihen. Jos minulle sopii vain yksi akika, niin silloin varattu ja mahdollinen ikkuna ovat samat. Tätä voi tietenkin laajentaa siten, että mahdollinen ikkuna olisivat myös eri koneissa, jos minulle on yhdentekevää tai jos vaikka Diamondin puutteessa voisinkin lentää Cessnalla, niin minulla olisi silloin ikkuna kummassakin koneessa, mutta jos toinen allokoidaan, niin toisen ikkunanvaraus peruuntuu.

Tällaisella järjestelmällä ne, jotka varaavat ajoissa ja ne jotka antavat paljon “mahdollisia” aikoja saavat varmaankin lentää enemmän kuin ne joiden aikataulu on kireä, mutta nimenomaan ne, jotka voivat lentää sellaisina aikoina, jotka eivät kuulu suositumpiin, saavat paljon aikoja ja koneiden käyttö tehostuu. Kun olen lentänyt KILA:n koneilla, niin eläkeläisenä huomasin, että kun lentää viikolla ja aikaisin aamulla, koneita oli aina käytettävissä. Tietenkin jotkut oppivat tämän ihan itsekin, mutta muita varten tällainen ohjaus voisi olla paikallaan.

Joissakin paikoissa aikataulut ovat sellaisia, että lentäjän on syytä ilmoittaa ennen viikonvaihdetta, minä aikoina hän voi lentää ja montako tuntia hän haluaa. Maanantaina heti aamusta tai tiseasiassa sunnuntai-iltna tulee listaa varauksista ja silloin varjaaja saa tiedon mikä on toteutunut. Täm,ä ei estä viimehetken varaajaa katsomasta, että olisiko tänään sattumalta puoli tuntia Diamondia vapaana kierroslentämiseen. Jos on, niin siitä vaan lentämään. Jos halutaan, niin aikoja voidaan myös painottaa, siten että jos ilmoitan kaksi konetta, toinen on ykköskone ja jos ilmoitan laajemman aikaikkunan, niin ilmoitan siihen preferoidun ajan ja jos se ei onnistu, niin sitten voisin sanoa vaikkapa tyylii, ensimäinen vaihtoehto on aikaisemmin aamulla toinen myöhemmin. Ja jos oikein fiineiksi ryhdytään, niin varausjärjestelmä voi oppia milloin yleensä haluan lentää ja tarjoaa niitä aikoja ensimmäiseksi.

Esitin joskus, että jos jotkut tunnit ovat vähemmän suosittuja kuin toiset, niin hinnoittelulla yleensä saadaan tämä asia paremmin hallintaan. Sillion minulle vastattiin, että koneita on riittävästi tarjolla, eikä tähän ole syytä mennä. En väitä että tietäisin paremmin, mutta jos varausjärjestelmää ollaan kehittämässä, miin tällainenkin mahdollisuus voidaan siihen sisäänrakentaa, vaikka sitä ei vielä otettaisikaan käyttöön, mutta jos se tuntuu tarpeelliselta, saataisiin se käyttöön esimrkiksi tekemällä taulukko, jossa on eri hintaisten tuntien taulukko, jota esimerkiksi hallituksen päätöksellä voidaan korjata mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi. Jos esimerkiksi halutaan suosia pitempiä matkalentoja lyhyen kierrospörröömisen sijaan, jota kyllä harjotuksen tässä vaiheessa pidän hyvin tärkeänä, niin esimerkiksi kaksi ensimäistä tuntia voisivat olla kalliimpia kuin sitä seuraavat tunnit. Tietokoneilla voidaan tehdä ihmeellsiä asioita.

Aihe: .