Skip to content

Reply To: Puljalentäminen?

Malmin Ilmailukerho ry Forums Keskustelu Puljalentäminen? Reply To: Puljalentäminen?

#9448
Simo Aro
Member

Helikopterin pyörteistä kannattaa lukaista kumottu ilmailutiedotus OPS T1-11.

Lentosäännöt OPS M1-1 puolestaan sanoo aiheesta seuraavaa:

3.1.8 Muodostelmalennot

Ilma-alukset eivät saa suorittaa muodostelmalentoa muutoin kuin lentoon osallistuvien ilma-alusten päälliköiden yhdessä ennalta suunnitteleman järjestelyn mukaisesti. Valvotussa ilmatilassa tapahtuvilla muodostelmalennoilla on lisäksi noudatettava seuraavia ehtoja:

a) Muodostelma suunnistaa ja ilmoittaa paikkansa kuten yksi ilma-alus.

b) Muodostelman johtaja ja mukana lentävien muiden ilma-alusten päälliköt vastaavat muodostelmaan kuuluvien ilma-alusten yhteentörmäysten välttämisestä. Tämä vastuu on olemassa myös siirtymävaiheissa ilma-alusten liikehtiessä päästäkseen tarpeelliselle etäisyydelle muodostelman muista ilma-aluksista sekä muodostelmaa koottaessa ja hajotettaessa.

c) Kunkin ilma-aluksen on pysyttävä enintään 1 km (0,5 NM) sivuttais- ja pitkittäisetäisyydellä ja enintään 30 m (100 jalan) pystyetäisyydellä muodostelman johtajasta.

Aihe: .