Skip to content

Drone-asiaa

Malmin Ilmailukerho ry Forums Keskustelu Drone-asiaa

 • This topic is empty.
Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #9242
   Jyri Virmalainen
   Participant

   Tämä nyt ei ole MIK.n ydinasiaa, mutta kun uskon dronetoiminnan nopeasti leviävän joka paikkaan (nopeammin kun sähkölentokoneet), ehkä tällainen korkean tason virkamiehen minulle esittämä sähköpostivastaus jonkin verran kiinnostaa myös MIK.iläisiä. Yleisinfona siitä missä Suomi menee valtakunnalliselta näköalapaikalta katsoen.

   *** Kopio spostiviestinnästäni ***


   Forwarded message


   Lähettäjä: Hannola Jukka <Jukka.Hannola@traficom.fi>

   Date: ma 17. kesäk. 2019 klo 3.54

   Subject: VS: Yhteistyö viranomaiset – Teollisuus ja dronet, kysymys siitä miten se on järjestetty

   To: Jyri Virmalainen <jyri.virmalainen@gmail.com>

   Terve,

   Mitään varsinaista lautakuntaa tai yhteistyöohjelmaa sanan varsinaisessa merkityksessä ei kansallisella tasolla ole, mutta on lukuisia mekanismeja joilla haluamme varmistaa teollisuuden äänen kuulumisen aina kun näitä asioita valmistellaan ja mielellään vieläpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ilmailun globaalista luonteesta johtuen tämä tarkoittaa kaikkia mahdollisia sääntelyn tasoja.

   Jos nyt oikein muistan, mistä tuossa viittaamassanne kommentissa oli kyse niin voisin kuvailla näitä yhteistyömekanismeja jotenkin näin:

   Ilmailun sääntely on kokolailla perusjuuriltaan globaalia. Erityisesti ison mittakaavan sertifioidun kategorian kansainväliset operaariot vaativat tällaista globaalia sääntelyä. Sitä varten kansainvälisessä YK tason ilmailujärjestössä ICAO:ssa on niin kutsuttu RPAS paneeli joka näitä standardeja valmistelee. Tuolla paneelin kokouksissa on laajamittainen osanotto teollisuuden puolelta ympäri maailmaa ja heidän panoksensa näissä työryhmissä on merkittävä. Sieltä saadaan tietoa, mitä on tulossa ja mihin sääntelyn on varauduttava isossa mittakaavassa.

   Globaalin tason dronesääntelyn suositukset laatii JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems.) Nämä suositukset ovat erityisen merkityksellisiä, sillä esimerkiksi juuri julkaistu EASA:n dronesääntely pohjautuu vahvasti JARUS suosituksiin. JARUSkin on globaali organisaatio. 59 jäsenvaltiota sekä EASA ja Eurocontrol jäseninä.

   Olen tämän organisaation puheenjohtaja. Teollisuuden mukanaolo on varmistettu perustamalla JARUS:n yhteyteen niin kutsuttu SCB eli Stakeholder Consultation Body. Siihen kuuluu kohtuullinen joukko yrityksiä, joiden asiantuntijat osallistuvat eri JARUS työryhmissä asiantuntijoina suositusten kehittämiseen.

   EU/EASA tason sääntelyn kehityksessä on monia mekanismeja. EU-Säädösten valmistelussa on lausuntokierroksia, joissa hahmotelluista luonnoksista kuka tahansa yritys tai henkilö pääsee esittämään oman näkemyksensä kirjallisesti. Näitä kommentteja tulee usein todella paljon ja niiden läpikäyminen on EU tasolla aikamoinenkin urakka. Tämän lisäksi valmistellessaan EU tasoista sääntelyä EASA järjestää usein erilaisia sidosryhmäkuulemisia, joihin on mahdollista mennä ihan paikan päälle esittämään kommenttinsa. Teollisuus hyödyntää näitä mahdollisuuksia varsin paljon. Suomalaiset eivät ole valitettavasti kovin aktiivisia. Erityisen aktiivisia ovat monet dronealan etujärjestöt. Usein EASA:n työryhmissä vierailee myös erilaisia teollisuuden edustajia antamassa näkemyksiä tulevaisuuden visioista. Joskus myös aivan eturivin suomalaisia yrityksiä on kutsuttu kuultavaksi tällaisiin tilaisuuksiin.

   Kansallisen sääntelyn valmistelun osalta eri säädöshankkeiden lausuntokierrokset ovat tietenkin keskeinen osa osallistumista, joihin kaikkien on helppo osallistua. Ajoittain on tarpeellista kerätä tietoa myös aivan suoraan toimijoilta itseltään paikan päällä. Tällaista tarkoitusta varten esimerkiksi LVM järjesti viime viikolla keskustelutilaisuuden, joka koski tulevan EU regulaation kansallisia joustovaroja, esimerkiksi ikärajojen ja lennokkitoiminnan mahdollistamiseksi. Paikalla oli runsas osanotto. Täytyy myös muistaa, että Traficomissa vierailee viikoittain teollisuuden edustajia omien hankkeidensa tiimoilta. Luonnollisesti hyödynnämme nämä kaikki tilaisuudet kerätessämme yrityksen toiveista ja tarpeista tietoa tulevaisuutta varten. Viime viikolla oli myös kotimaiselle ”valmistavalle teollisuudelle” tilaisuus Traficomissa, jossa keskusteltiin tulevan EU-regulaation vaikutuksista laitevalmistajille. Dronelogistiikka-alalle ei tietojeni mukaan ole mitään omaa ryhmää.

   Tässä nyt esiteltynä joitain niistä mekanismeista, joita käytämme teollisuuden tarpeiden kuulemisessa/huomioimisessa globaalilta tasolta kansalliselle saakka.

   Viranomaisen näkökulmasta tehokkaasti toimiva alan etujärjestö, joka edustaisi kattavasti suomalaisia drone-toimijoita olisi tietenkin etu. Suomesta löytyy RPAS-Finland, mutta verrattuna vaikkapa Norjan vastaavan organisaation jäsenmäärät jäävät valitettavan pieniksi. Oulun ja Tampereen korkeakoulujen yhteyteen on alkanut jo kehittyä jonkinlaista osaamiskeskittymää ja näiden kanssa keskustelemme aktiivisesti. Yhteenvetona kuitenkin voisi todeta, että suomalaisten toimijoiden osallistuminen esimerkiksi EU-tason lausuntokierroksiin on ollut valitettavan vähäistä. Pyhtäällä olen vieraillut useita kertoja aivan alusta asti ja alueessa epäilemättä on potentiaalia, kunhan toimijat vaan saadaan liikkeelle. Jos Pyhtään ympärille muodostuu jokin tällainen dronelogistiikka-klusteri niin toki mielellään luomme aktiivisen keskusteluyhteyden myös sinne suuntaan.

   Toivottavasti tämä avasi hieman näitä yhteistyömuotoja.

   Terv.

   Jukka

   Jukka Hannola

   Johtava asiantuntija

   Ilmailujohtajan esikunta

   Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

   Twitter: @JukkaHannola

   puh. 029 534 7063

   jukka.hannola(at)traficom.fi

   Käyntiosoite: Kumpulantie 9, 00520 Helsinki

   Postiosoite: PL 320, 00101 Helsinki

   http://www.traficom.fi

   Lähettäjä: Jyri Virmalainen <jyri.virmalainen@gmail.com>

   Lähetetty: lauantai 15. kesäkuuta 2019 12.39

   Vastaanottaja: Hannola Jukka <Jukka.Hannola@traficom.fi>

   Aihe: Yhteistyö viranomaiset – Teollisuus ja dronet, kysymys siitä miten se on järjestetty

   Hyvä Jukka Hannola!

   Olen EFPR-kenttäfani ja PPL- lisenssin omaava

   ilmailija. Tiedustelen, mihin ja minkälaiseen yhteistyöhön

   “Teollisuuden kanssa” te tässä lausunnossa viittaatte (alla)

   Onko olemassa joku lautakunta tai muu, mikä työskentelee

   alan eteen? Ja yhteistyöohjelma? Mikä on tämän yhteistyön status tällä hetkellä?

   Dronetoiminta saattaa olla tulevaisuudessa keskeistä kun EFPR-kenttää

   kehitetään. Itse olen kiinnostunut olemaan mukana miehittämättömien tavarankuljetusdronejen kehittämisklusterissa.

   Viite

   “Teollisuuden kanssa tekemämme erinomainen yhteistyö on omiaan pitämään meidät tiiviisti kiinni siinä, mitä on tulossa ja mihin sääntelyssä tulee varautua”, jatkaa Hannola.

   Ystävällisin terveisin

   Jyri Virmalainen


Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.

Aihe: .