Skip to content

Lyhyt yhteenveto ulkopuolisille Malmista (sv)

Malmin Ilmailukerho ry Forums Keskustelu Lyhyt yhteenveto ulkopuolisille Malmista (sv)

 • This topic is empty.
Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #9215
   Henrik Immonen
   Participant

   Malms flygplats – ja eller nej – Malm eller Ny plats

   Några generella synpunkter till de som bär ansvar för beslut på högre nivå:

   – Dags att ta en större fundering, en helhetssyn

   o Skall en stad ha annat än bostäder inom sitt område?

   o Skolning och rekreation hör de till en stad?

   – Bostäder

   o Skall man först bygga färdigt tidigare planerade områden innan man börjar med ett nytt? (Busholmen, Tripla, Redi, Östersundom, …). Hyresavtal till 2030 borde vara skäligt under alla förhållanden.

   – Skolning och fritidsaktiviteter

   o Skall skattebetalarna direkt subventionera rekreation eller inte?

   o Långfärds- och hyttbåtar som används ganska litet ligger i samma prisklass som ett flygplan, o har en bränsleförbrukning som kan överstiga ett flygplans – skall de betraktas som jämbördiga? (Med Malm logiken borde båtplatserna på alla stadens stränder tas bort och tomterna säljas – dyrt)

   o Operabiljetter och båtplatser subventioneras av skattebetalarna. Idrottsplatserna bekostas och underhålls helt av staden. (Hyran för båtplatserna står inte i relation till dess byggkostnad)

   o Acceptabel tidsmässig distans? Skall helsingforsborna behöva längre tid till sina aktiviteter än småstadens invånare?

   – Effektivt markutnyttjande

   o Vill man få bättre markutnyttjande i staden, flytta då fältet till östra sidan av Lahtis motorväg mellan Ring I och III. Området är redan nu i en trafikbullerknut och industriområde. Landningsbanan skulle få bättre riktning och vara mindre i vägen för Vanda. Landningsbanan skulle ligga i motorvägens buller zon på ett område som inte i första hand skulle lämpa sig för bostäder.

   o Se hur man gjort i t.ex. i Tyskland. Byggt små flygplatser invid stora trafikleder, innanför trafikledernas buller/miljözoner!

   – Flygaspekter

   o Helikoptrar och långsamma propellerplan kan inte förläggas till Vanda (hastighetsskillnaden och turbulensen från stora plan)

   o Vanda kör med IFR luftfartsregler, småflyget med VFR regler

   o Finlands mest frekventerade flygplats efter Vanda är Malm. Innan staden började sin nedkörning hade platsen ca 75.000 start/landningar per år (tagits nu bort ur den officiella statistiken. – nu av den drivande föreningen).

   – Distansaspekter

   o En stor andel av Malms användare bor innanför Ring I

   o Långa körsträckor till en flygplats ökar vägtrafiken och risktagningen vid sämre väder (nu: lätt att åka tillbaks om dåligt väder, lång distans: ”flyger nu ändå trots dåligt väder då jag har tagit besväret att komma hit”.

    /Users/henrikimmonen/Desktop/Malm alternativ kopia.jpg

  • #10611
   Jyri Virmalainen
   Participant

   Bästa Henrik!

   Fattar inte riktigt hur ditt i och för sig förträffliga inlägg i debatten skall nå Helsingfors politiker, och ha avsedd verkan? Detta är ju vår interna debattspalt.

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.

Aihe: .