Skip to content

MIK ja SIL-sotku

Malmin Ilmailukerho ry Forums Keskustelu MIK ja SIL-sotku

 • This topic is empty.
Viewing 17 reply threads
 • Author
  Posts
  • #9087
   Erik Schobesberger
   Participant

   Mikäs on MIK:n (hallituksen) virallinen kanta tähän bordelliin:

   http://www.ilmailu.fi/uutiset/puheenjohtajan-tiedote-01012015

   http://www.ilmailu.fi/uutiset/pj-blogi-hallituksen-tilanne

   http://www.ilmailu.fi/uutiset/hallituksen-paatoksia-22122014-liiton-ylimaarainen-kokous

   Onko tuosta SIL-kokouksesta ja kerhon edustuksesta siellä käyty keskustelua ja ollaanko tästä järjestämässä mitään tarinatuokiota kerholaisille?

   Onko kerhossa mielipidettä siitä, pitäisikö kerhon mahdollisesti erota Suomen Ilmailuliitosta?

  • #10372
   Miika Asunta
   Participant

   MIK:in hallituksen tämän vuoden ensimmäinen kokous pidetään 8.1. jolloin valitaan mm. kerhon edustaja SIL:in ylimääräiseen liittokokoukseen ja päätetään kerhon linjasta kokouksessa.

   * * *

   Kerhon säännöt: Keskusjärjestön jäsenyys

   Yhdistys liittyy Suomen Ilmailuliiton Finlands Flygförbund ry:n jäseneksi ja noudattaa soveltuvin kohdin liiton sääntöjä kuin myös niitä määräyksiä, joita liitto on jäsenillen antanut ja antaa.

   * * *

   Ilmailuliitossa ei kuitenkaan ole yhteisöjäseniä, vaan pelkästään henkilöjäseniä, joiden liittokokousedustus toteutuu välillisesti ensisijaisen kerhon jäsenyyden kautta. Tämä lienee normaali käytäntö kaikissa urheilujärjestöissä, ja on aikanaan kopioitu Ilmailuliiton sääntöihin.

   Ilmailuliiton jäsenyyteen on jo aiemmin otettu se kanta, että kukin MIK:in jäsen voi omalta kohdaltaan päättää kuuluuko Suomen ilmailuliittoon tai ei – kerhon SIL:iin kuuluvien jäsenten, jotka ovat merkinneet MIK:in ensisijaiseksi kerhokseen, lukumäärä ratkaisee kerhon äänimäärän SIL:in liittokokouksessa.

   On jo pidemmän aikaa ollut selvää, että Malmin ilmailukerho ry:lle ei ole SIL-jäsenyydestä merkittävää hyötyä; liiton tarjoamat ilmaiset palvelut – jäsenmaksujen perintä ja jäsenrekisterin hallinnointi – voidaan aivan hyvin hoitaa itsenäisesti.

   Jäsenen kannalta alennus Hki-Vantaan pysäköinnistä ja ilmailulehti eivät ole merkittävää lisäarvoa. Jäsenyyteen liittyvän vakuutusturvan kattavuutta yleisilmailussa ei ole onneksi tarvinnut selvittää. Olen ollut käsityksessä että sillä on lähinnä lennokkiharrastajan kannalta merkitystä, jos lennokki aiheuttaa vahinkoja kolmannelle osapuolelle.

   Suomen ilmailuliitto on urheilun keskusjärjestö (vrt. hiihtoliitto, palloliitto), jonka keskeiset intressit ovat kilpailutoiminnassa. Kerhossamme ei harrasteta mitään kilpailulajeja, meille soveltuvia voisivat olla taitolento ja tarkkuuslentäminen.

   Ilmailuliiton tukisäätiöltä olemme saaneet huomattavia apurahoja simulaattorin rakentamiseen.

   Oma näkemykseni on että voisimme luopua Suomen ilmailuliiton jäsenyydestä, ja että Keskusjärjestön jäsenyyttä koskeva kohta pitäisi poistaa säännöistä kokonaan. Prosessi on kuitenkin hidas, ja eropäätös tulisi voimaan vasta sen jälkeen kun uudet säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa. Käytännössä tämä voisi toteutua ehkä vuoden 2017 alusta.

   * * *

   Pelkästään meidän kerhon äänillä ei saada SIL:in liittokokouksissa mitään päätöksiä läpi, mutta voimme yrittää vaikuttaa siihen että sotkut saadaan selvitettyä, sikäli kuin SIL:in hallituksella on tässä toimintamahdollisuuksia ylipäätään.

   Miika

  • #10373
   Pietu Pohjalainen
   Participant

   Kiitoksia muuten niille tahoille, jotka muutama vuosi takaperin saivat aikaan muuoksen, joka mahdollisti MIK:in ja SIL:in jäsenyyksien erottamisen toisistaan. Nyt kaukoviisaus palkitaan.

  • #10374
   Erik Schobesberger
   Participant

   Propsit muuten Miikalle nopeasta vastauksesta, asiallista toimintaa pj:ltä!

  • #10375
   Miika Asunta
   Participant

   Näinä aikoina on tärkeää että mahdollisimman moni kerholainen pysyy nimenomaan MIK:in jäsenenä.

   Ilmailuliiton talouteen meidän vetäytyminen aiheuttaisi huomattavan loven, tosin pitää muistaa että moni kerholainen kuuluu useampaan SIL:iin kuuluvaan kerhoon, joten tarkkaa vaikutusta on vaikea arvioida.

   En näe tätä kovin tehokkaana painostuskeinona, kun ilmailuliitolla ei ole meille juuri mitään tarjottavaa.

   Naapurikerhoista ESMO ei kuulu SIL:iin.

   * * *

   SIL jäsenetujen kuvaus:

   Yllä kirjoitin ylimalkaisesti vakuutusturvasta, siihen kuitenkin sisältyy myös henkilökohtainen tapaturmavakuutus. Esim. ammattiliittojen tarjoamat vapaa-ajan tapaturmavakuutukset eivät yleensä ole voimassa ilmailussa.

   http://www.ilmailuliitto.fi/fi/jasenille/jasenasiat/jasenedut

   SIL säännöt

   http://www.ilmailuliitto.fi/easydata/customers/ilmailuliitto/files/sillomakkeet/SIL-saannot.pdf

  • #10376
   Miika Asunta
   Participant

   Mitä tulee itse ylimääräiseen liittokokoukseen, esityslistan mukaan on tarkoitus valita neljä uutta jäsentä eronneiden tilalle ilmailuliiton hallitukseen. Näistä kahden eniten ääniä saaneen toimikausi jatkuu v. 2016 liittokokoukseen asti, ja kahden seuraavaksi eniten ääniä saaneen vuoden 2015 liittokokoukseen asti.

   Kokouskutsu, esityslista ja kokouksen menettelytapaohje löytyvät täältä:

   http://www.ilmailu.fi/ilmailuliitto/liiton-ylimaarainen-kokous/asiakirjat

   Esityslistan kohdassa 7 HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN

   – Ehdotetaan uusia hallituksen jäseniä.

   – Ehdokkaan on saatava myös kannatusta.

   – Suoritetaan äänestys.

   MIK:n edustaja kirjoittaa äänestyslippuun neljän ehdokkaan nimet. (Kokouksen menettelytapaohje lienee geneerinen ja samansisältöinen kaikissa SIL:in kokouksissa – tässä tapauksessa ollaan valitsemassa neljä hallituksen jäsentä, joten äänestyslippuun tulee neljä nimeä).

   * * *

   Meillä voisi aivan hyvin olla omat ehdokkaat SIL:in hallitukseen, esimerkiksi neljän ehdokkaan lista. Pitää kuitenkin muistaa se, että näitä ehdotettuja nimiä on jonkun toisen kokousedustajan kannatettava, jotta niistä päästäisiin äänestämään.

   Uskoisin että ehdokkaille yritetään hakea etukäteen mahdollisimman laajaa kannatusta.

   Ehdokkaita ei ole pakko julkaista etukäteen, mutta käytäntö on ollut se, että ehdokkaat voivat halutessaan etukäteen esittäytyä http://www.ilmailu.fi -nettisivuilla.

   * * *

   En katso tarpeelliseksi yrittää ehdottaa muutoksia kokouksen esityslistaan ja menettelytapaohjeeseen. Joillakin nettifoorumeilla esitetyt monenkirjavat spekulaatiot tulisi jättää huomiotta.

   Ylimääräisen kokouksen tarkoitus on vain ja ainoastaan valita uudet jäsenet hallitukseen.

  • #10377
   Pietu Pohjalainen
   Participant

   Kerhon toiminnan kannalta tärkein yhteiskunnallinen päätös on Malmin kentän sulkeminen. SIL on omien sotkujensa kanssa unohtanut tämän asian käytännössä kokonaan. Se kuitenkin valtakunnallisena keskusjärjestönä olisi uskottavin taho keskusteluun jatkossa (vaalien jälkeen) keskusteluihin valtiovalla kanssa.

   Pitäisikö MIK:istä lähteä SIL:in hallitukseen? Ei mikään unelmaduuni, mutta jos emme mitään tee, niin pian on edessä hallipaikkojen hakeminen Nummelasta, Hyvinkäältä, Lahdesta ja Kymistä. Tai kerhon alasajo.

  • #10378

   Valitettavasti SIL ei ole ymmärtänyt asemaansa ilmailun tärkeimpänä etujärjestönä, vaikka sen toimihenkilöt ovat sitä usein julistaneet. Konkreettinen esimerkikki SIL:n saamattomuudesta on ollut yleisilmailun edustajan puuttuminen ilmailun stragegiaa käsittelevästä työryhmästä. Siellä oli paikka SIL:n edelliselle toiminnajohtajalle, mutta kun toiminanjohtaja vaihtui ennenkuin ryhmä kokoontui, niin kukaan ei pitänyt huolta paikan säilymisestä. On tietnekin mahdollista, ettei mukanaololla olisi ollut mitään vaikutusta, mutta, en usko siiitä olisi olleen haittaakaan. Joku voi tietenkin sanoa, ettei SIL:in tehtävä ole huolehtia siitä ketä erilaisiin valtiovallan tai kuntien työryhmiin kutsutaan, mutta elleivät lentäjät itse pidä siitä huolta ja ole valppaana, niin on turha jälkeenpäin urputtaa. Yleensä tehtyjen päätösten ja ohjelmien kumoaminen tai korjaaminen on paljon vaikeampaa kuin saada niiden muotoutumisvaiheessa oma näkökulma mukaan.

   En todellakaan kehtaa suositella hakeutumista SIL:n hallitukseen, koska se vaikuttaa varsin epäviihtyiseltä paikalta, mutta siitä huolimatta toivoisin MIK:n löytävän joko yhteisen edustajan jonkun toisen tai toisten kerhojen kanssa tai jonkun kerhon jäsenen, joka suostuu ja haluaa vaikuttaa SIL:n toiminnassa juuri nyt kaikkein tärkeimpään tehtävään, Suomen tärkeimmän yleisilmailukentän suojelemiseen.

  • #10379
   Tatu Koiranen
   Participant

   Ei MIKin jäsenyys kerhona ole millään tavalla sinänsä sidottu henkilöiden jäsenyyteen SIL:ssä, vaikka kerho lähtisi liitosta ovet paukkuen, ei jäsenistä automaattisesti kukaan eroaisi liitosta siinä samalla.

   Eli MIKin vetäytyminen aiheuttaisi SIL:n talouteen loven, jonka suuruus on 76 euroa.

  • #10380
   Niko Ikonen
   Keymaster

   Tällä hetkellä on etukäteen ilmoittautunut ja esittäytynyt 3 ehdokasta hallitusta täydentämään. Oletettavaa on että viimeistään kokouksessa tulee lisää. Mikäli ehdokkaita ei enempää ilmesty on äänestyksellä lähinnä vaikutus siihen kuinka pitkä kausi on valituille tulossa. Ehdokkaisiin voi tutustua ilmailuliiton sivuilla.

  • #10381

   Saatujen tietojen perusteella on selvää, että Räyskälä-säätiössä on viime vuosina menetelty kuin sika rapakossa. Jotkut voisivat aivan aiheellisesti nimittää tällaista puuhaa rikolllisseksi. Räyskälä-säätiön hallitus ei ole halunnut/kyennyt hoitamaan valvontatehtäväänsä. Samaten SIL:n hallituksen rooli ei kestä edes pientä kriittistä tarkastelua. Halusivatko hallituksesta äkkieronneet jäsenet estää SIL:n hallituksen toimintakyvyn eli halusivatko he varmistaa, että mahdolliset tuottamukselliset rikossyytteet vanhenevat??

   Tämä juttu haisee nyt pahasti. Se asettaa Ilmailuliiton toimintakyvyn ja harkinnan kovasti kyseenalaiseksi. Ei Ilmailulehtikään ole enää kovin korkeatasoinen. Missä ovat vaikkapa kerhokuulumiset? Onko tämä enää meidän lehtemme?

  • #10382
   Miika Asunta
   Participant

   Suomen ilmailuliiton vuosikokous pidetään 21. maaliskuuta 2015 alkaen klo 13.00 Suomen Ilmailumuseon auditoriossa.

   Esityslista ym: http://www.ilmailu.fi/ilmailuliitto/vuosikokous2015

   Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä näiden lisäksi

   * käsitellään hallituksen vastaus aloitteeseen Taina Mäkinen

   * tuodaan liiton kokoukselle tiedoksi SIL:n antama laina (15.500 €) Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:lle

   * käsitellään liiton sääntöjen 9 §:n mukaisen 1/10 liiton äänimäärästä edustavien yhdistysten tekemä aloite ylimääräisestä kokouksesta (Suomen Urheiluilmailuopiston 19.1.2015 lainahakemuksesta päättäminen), joka yhdistetään tähän vuosikokoukseen

   * kunniajäsenen kutsuminen

   * käsitellään Ilmailuliiton mahdollisen siviilikanteen nostaminen vuoden 2010 Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n hallitusta vastaan

   ****

   MIK:in edustajana toimii Niko Ikonen.

   Tässä ketjussa voidaan jatkaa keskustelua MIK:in linjauksista.

  • #10383
   Niko Ikonen
   Keymaster

   Kokoukseen on 4 päivää aikaa. Ehdokkaita on tällä hetkellä etukäteen esittäytynyt 3, jotka löytyvät edellisessä viestissä olevan linkin takaa. Samoin Taina Mäkisen aloite ja muut dokumentit löytyvät linkin takaa. Vielä on aikaa ainakin perjantai-iltaan asti kertoa näkemyksensä MIKin linjaan vuosikokouksessa.

  • #10384
   Erik Schobesberger
   Participant

   Mielestäni MIK:n ei tule tukea Taina Mäkisen aloitetta, vaan pitäytyä normaalissa järjestyksessä mitä tulee SIL:n hallitusjäsenten valintaan. Itselleni touhu näyttäytyy enemmän yrityksenä päästä eroon tietyistä nykyisen hallituksen jäsenistä ennen näiden hallituskauden loppumista. Syyt liittynevät Suomen Urheiluilmailuopiston tapahtumien selvitykseen näiden hallituksen jäsenten toimesta.

   MIK:lle lienee varsin yhdentekevää, mitä SUIO:lle käy, joten siinä mielessä pääomalainan anto voitaneen torpata, mutta mikäli SUIO: toiminta katsotaan koko yleisilmailuskenen kannalta tärkeäksi ja SUIO elinkelpoiseksi lainan jälkeen , niin miksei sitäkin voi kannattaa. Olettaen siis tietysti, että koko SUIO-vyyhti on saatu selvitettyä, mikä ei ilmeisesti vieläkään ole asian laita.

  • #10385
   Ville Repo
   Keymaster

   Minusta on käsittämätöntä, ettei liiton toimintasuunnitelmassa ole mainittu sanallakaan Malmin lentoaseman tilannetta. Tämän pitäisi olla tällä hetkellä Suomen ilmailuliiton tehtävälistalla numero 1, kaikki muu on toissijaista. Alla ehdotukseni kerhon linjaksi liiton vuosikokoukseen.

   -Malmin ilmailukerho ilmaisee syvän pettymyksensä tapaan, jolla Suomen ilmailuliitto on toiminut Malmin lentoaseman säilyttämisen puolesta. Malmin ilmailukerho katsoo, että Suomen ilmailuliitto on asiassa laiminlyönyt tarkoitustaan (Suomen ilmailuliiton säännöt 2 § liiton tarkoitus ja toiminta)

   -Malmin ilmailukerho vaatii, että Suomen ilmailuliiton tulee sisällyttää Malmin lentoaseman puolustaminen ilmailukäytössä ensisijaisena tehtävänään toimintasuunnitelmaan.

   -Suomen ilmailuliiton tulee aktiivisesti toimia Malmin lentoaseman säilyttämiseksi ilmailukäytössä. Konkreettisina toimina Suomen ilmailuliiton tulee antaa aktiivisemmin lausuntoja lentokentän tilanteesta, vaikuttaa kentän kannalta suotuisasti asian käsittelyyn vaikuttaviin tahoihin, sekä tarjota työpanosta, osaamista ja taloudellista tukea Malmin puolustamiseen, yhteistyössä MLY kanssa.

   Ilmailulehteen on saatava Malmin lentoasemaa käsitteleviä artikkeleita.

   -Malmin ilmailukerho vastustaa Mäkisen aloitetta.

   -Malmin ilmailukerho vastustaa esitetyn lainan myöntämistä Suomen urheiluilmailuopistolle

   -Malmin ilmailukerho vaatii tutkinnan jatkamista rikollisen toiminnan selvittämiseksi, sekä syyllisten saattamista korvausvastuuseen.

  • #10386
   Erik Schobesberger
   Participant

   Korjaus edelliseen viestiini, joka sisältää yhden virheen ja yhden typerän päätelmän.

   1. SUIO-pääomalainasta

   Kirjoitin “miksei sitäkin voisi kannattaa”, mikä on virheellinen muoto, koska mielestäni MIK:n EI tule missään tapauksessa kannattaa Taina Mäkisen aloitetta. Olisi siis pitänyt olla “miksei sitä voisi kannattaa”. Lisää aiheesta kohdassa 2.

   2. Edelleen SUIO-pääomalainasta

   Koska pääomalainapyynnön taustoja ei ole meille rivijäsenille avattu, en tässä muodossa kannata aloitteen tukemista, vaikka edellisessä viestistäni sellaisen kuvan voikin saada, huonosti kun oli ajatukset muotoiltu. Ilmeisesti SIL:n jäsenyhdistyksten hallituksille / puheenjohtajille on annettu asiasta enemmän infoa, kenties sieltä löytyy pääomalainan antoa puoltavia tietoja. Tässä nyt kuitenkin ruinataan rahaa ilman mitään taustatietoja, lainaisitko itse rahaa tietämättä taustoja? Olisi kyllä ihan kiva tietää, mikä tässä väitetysti jaetussa infopaketissa asian tiimoilta on niin salaista, ettei sitä voisi pienille rivijäsenille jakaa.

  • #10387
   Niko Ikonen
   Keymaster

   Kiitos mielipiteistänne. Ne yhtenevät näkemyksiemme kanssa ja näiden mukaisesti äänestän liiton kokouksessa.

  • #10388
   Niko Ikonen
   Keymaster

   Hei,

   kokous kesti noin 5,5 tuntia. Monia päätöksiä siellä tehdiin, toivottavasti joku kirjoittaisi selkeän yhteenvedon, tuo tosiaikainen raportointini tapahtumasta ei oikein toimi jälkeenpäin luettuna.

   Katselen tässä pari päivää joskos jostain tulisi valmis tiivistelmä. Sen verran kuitenkin että vain 6 eri tahoa vastusti pääomalainaa, joten se hyväksyttiin. Keskustelun jälkeen hallitus veti esityksensä pois tuosta siviilikanteesta. Mäkisen aloite kaatui. Toimintasuunnitelmaan tuli mielenkiintoisia muutoksia esim. ilmailulehden tulevaisuuden arvioinnin suhteen sekä sääntömuutoksen suhteen, joka mahdollistaisi aliliitot. Tämä oli laskuvarjohyppääjien taholta tullut muutostoive.

   Niko Ikonen

Viewing 17 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.

Aihe: .