Skip to content

Vulkaaninen tuhka ja yleisilmailu

Suomi on ottanut käyttöön Eurocontrol:in kolmiportaisen tuhkaluokittelun. Ohjeet löytyvät Trafin sivuilta. Perusmalli toiminnassa Suomessa on seuraavanlainen:

Vyöhyke 1:  Lentokieltoalue; Alueet, joilla esiintyy merkittävässä määrin vulkaanista tuhkaa ja jolla lentäminen on kokonaan kielletty.

Vyöhyke 2: Alueet, joilla esiintyy vähäisiä määriä vulkaanista tuhkaa ja jolla lentämistä ei ole viranomaispäätöksin kielletty mäntämoottorisilla ilma-aluksilla. Lentotoiminnassa kehotetaan kuitenkin huomioimaan ohjeessa annetut tiedot ja menettelytavat. Ennustekartta alueen rajoista löytyy tästä (MetOffice) – tämän pohjalta tehdään notam.

Vyöhyke 3 : Alueet, joilla ei esiinny vulkaanista tuhkaa.

Tarkista myös mahdolliset muut ohjeet TraFin sivuilta ja voimassaolevat bulletiinit, erityisesti EN-ROUTE-osa ja lentämiesi kenttien tiedot. Lennettäessä Suomen ilmatilan ulkopuolella on noudatettava niitä sääntöjä, jotka kyseisessä ilmatilassa ovat voimassa.

Lisätietoa ja -karttoja

Aihe: Jäsenuutiset.