Skip to content

Kuntalaisaloitteen nimienkeruukampanja käyntiin 7.12.

Malmilla toimivat ilmailukerhot aloittavat 7. joulukuuta yhteiskampanjan nimien keräämiseksi helsinkiläisiltä äänioikeutetuilta.

Tarkoitus on kokoontua Malmille sunnuntaina klo 10 ja jalkautua siitä eri puolille Helsinkiä keräämään nimiä.

Tähän asti nimiä on kerätty n. 3300 kpl lähinnä netissä: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/983

NIMIENKERUUKILPAILU!

Jos 10.400 nimen vaadittu määrä saadaan aloitteen takarajaan mennessä kasaan, kolme eniten nimiä kerännyttä MIK:n jäsentä saa ilma-aikaa valitsemallaan kerhon lentokoneella minuutin kerättyä nimeä kohti, kuitenkin enintään 3h (180 minuuttia). Tasatuloksen sattuessa arpa ratkaisee kolmannen sijan. Jos palkittavalla jäsenellä ei ole lupakirjaa, ilma-ajan voi käyttää haluamansa MIK:n lentolupakirjallisen jäsenen kanssa.

Kilpailuaika alkaa 7.12. ja päättyy kun vaadittu n. 10.400 nimen minimimäärä (2% kunnallisvaaleissa äänioikeutetuista) tulee täyteen. Voittajat julkistetaan tämän jälkeen mahdollisimman pian.

Nimien keruulla on tiukat säännöt

Kuntalaisaloitteen allekirjoittajan on oltava

  • kirjoilla Helsingissä ja
  • täysi-ikäinen
Aloitteen saa allekirjoittaa vain kerran. Lomakkeen kaikki kentät on täytettävä. Yhdelle A4-arkille mahtuu 10 allekirjoittajaa.

Täytetyt lomakkeet palautetaan MIK:n kerhohuoneelle puheenjohtajan lokeroon suljetussa kirjekuoressa, kuoreen tulee merkitä “Kuntalaisaloite 983” ja kerääjän nimi. Kerhon vastuuhenkilö (pj) syöttää kerättyjen nimien lukumäärätiedot kuntalaisaloitepalveluun, ja toimittaa nimilistat edelleen Malmin lentoaseman ystävät ry:lle yhteen koottavaksi. Vastuuhenkilö pitää kirjaa tulostilanteesta.

Kerättäessä nimiä tulee käyttää MIK:n tai MLY:n keltaisia huomioliivejä, mukaan kunnollinen kynä ja kirjoitusalusta. Kerhon liivin voi ostaa 10e hintaan, MLY:n liivejä saa niinikään 10e hintaan Gate1:sta.

Nimilistan voi tulostaa tästä: Kuntalaisaloite-printtilista

 

Aihe: Jäsenuutiset.