Skip to content

OH-STL for Dummies

Pekka Aakko on laatinut kalustovastaavaa konsultoiden OH-STL:n operoinnista hyvän tietopaketin. Sen tarkoitus on tarjota tietoa ja vastauksia erinäisiin kysymyksiin, joita etenkin uusille STL-piloteille voi tulla. Tarkoitus on jatkaa käsikirjan kehittämistä, joten voitte laittaa korjaus-, lisäys- ja muutosehdotuksia suoraan Pekalle manuaaliin kirjattuun sähköpostiosoitteeseen. Kirjaan on linkki käsikirjasivuilta.

Pekka Aakko has consulted the fleet manager and written a good info package concerning operating of OH-STL. Its purpose is to offer information and give answers to certain questions that may arise especially among newbie pilots of the plane. Our aim is to revise the manual and make it even better. So, please send your ideas to correct, add or change the contents directly to Pekka’s email which can be found in the manual. A link to the manual is added n the manuals page.

OH-STL for Dummies

Aihe: Jäsenuutiset, Kalusto.