Skip to content

Putin Helsingissä, AIP Supplement Tempo R…

21 AUG 2019 0300 UTC – 21 AUG 2019 2100 UTC

https://www.ais.fi/ais/aipsup/Sup/S2019/EF_SUP_2019_121_en.pdf

Ei lentoja Malmilta/Malmille keskiviikkona 21.8.2019
No flying Wednesday 21 AUG 2019.

Aihe: Jäsenuutiset.